עו"ד לדיני חוזים  – הסבר ומושגים

בין אם אתם שוכרים או משכירים דירה, מבצעים חוזה מכר לקנייה או למכירה של דירת מגורים, בעלי עסק, ספקים, נותני שירות, או זקוקים לחוזה מתנה, המאמר הזה מיועד לכם.

 

עריכת חוזה וניסוח חוזה

חוזה הוא למעשה התקשרות בין שני צדדים, שבאה לקבוע דרך התנהגות מסוימת מראש, בהתאם לנסיבות עתידיות.

המטרה של החוזה, באופן כללי, היא ליצור וודאות ביחס להסכם בין הצדדים החתומים עליו.

חשוב לציין שחוזה יכול להערך, בעל פה, בכתב, וגם בדרך של התנהגות – במיוחד כשהנורמה מתווה אותה (דוגמה מפורסמת היא לחיצת יד ואמירת הביטוי "מזל וברכה" אצל יהלומנים ברחבי העולם, בעת חתימה על עסקה).  במקרקעין ישנה דרישת כתב כמעט תמיד.

אולם הדרך הנפוצה בעולם העסקים והשירותים היא עריכת חוזה בכתב והחתמת הצדדים עליו.

 

בדיקת חוזה על ידי עורך דין חוזים

עיקרון חופש החוזים מאפשר לחתומים יד רחבה למדיי בניסוח ההסכם ביניהם.  אמנם ישנן מגבלות מסוימות הנובעות מהדין, ובפרט מחוק החוזים, אך עדיין נותרת כר רחבה ליצירתיות וכן לפרשנות של המלל החוזי, באשר לכוונת הצדדים לאותו חוזה או הסכם.

לכן ישנה חשיבות עליונה, בכל מקרה של חוזה ובמיוחד כשמעורבים בו סכומי כסף גבוהים, לבדיקה מקצועית על ידי עו"ד מיומן ולבחינה של הסעיפים ובעיקר של פרשנויות אפשריות שלהם במקרים של מחלוקת.

ברוב החוזים טמונים מוקשים רבים אפשריים –  בין אם ב"התנגשויות" עם סעיפי חוק בנקודות שבהם חופש החוזים מוגבל, ובין אם עריכתו באופן פוגעני או מקפח, הטעיות מסוגים שונים,  אי-בהירות, ערפול, בלבול מושגים חוקיים, או השמטה של פרטים חשובים (גם אם בשעת החתימה הצדדים לא היו ערים לכך, הדבר עשוי להוות בעיה בהמשך).

עורך דין לדיני חוזים בהחלט יוכל לבחון את החוזה רגע לפני החתימה עליו, ואף לייעץ במידת הצורך אלו סעיפים כדאי אולי לשנות, להדגיש, לחדד או להשמיט, על מנת לשרת בצורה טובה יותר – אך הוגנת (שהרי חוזה מפלה באופן קיצוני הוא בסיכון להתבטל) – את האינטרסים של הצד המיוצג.  עו"ד חוזים גם יכול לטפל במו"מ בשעת עריכת חוזה מול הצד שכנגד.

האם דברים שנאמרו בעל פה נכללים במסגרת החוזית?

עשויים גם הם להחשב כרובד נוסף ומשלים לחוזה הכתוב!  דרכם ניתן לפרש ולהבין, בדיעבד, בבית המשפט, את "אומד דעתם של הצדדים" ואת הפרשנות הסבירה עבורם.

 

זיכרון דברים

זכרון דברים הוא בעצם מסמך, לרוב מקוצר, המקדים את כתיבת החוזה ומהווה מעין התחייבות טנטטיבית לעריכתו במועד קרוב. חשוב לדעת כי מדובר במסמך שעשויות להיות לו השלכות ארוכות טווח ומשמעותיות, שכן לעתים קרובות ניתן לראות בו חוזה העומד בפני עצמו ולפיכך הצדדים יכולים להסתמך עליו.

עורך דין חוזים
עו"ד לחוזים ולהסכמים

הוספת נספח לחוזה

נספח חוזי הוא למעשה מעין תוספת המוצמדת לחוזה המקורי, לעיתים קרובות בשלב מאוחר יותר, או כאופציה שניתן להוסיף עבור לקוח מסוים או בסיטואציות מסוימות בהמשך, אם רוצים.

העבודה על נספחים לרוב פשוטה יותר מאשר על החוזה המלא אך לעיתים נחוצות בדיקות עומק.

 

חוזה ביטוח

זהו עולם בפני עצמו, ולרוב מי שיערוך אותו זו החברה המבטחת או סוכנויות ביטוח. החוזים הללו מורכבים ויש להם זיקה גם לתחום הביטוח והנזיקין וגם לתחום החוזים ודיני החוזים.  בכל מקרה יש לזכור שמבחינה משפטית חוזה ביטוח הוא קודם כל חוזה ורק אח"כ פוליסה, אך בניגוד להתקשרויות אחרות לא מקובל לדרוש שינוי סעיפים כאלו ואחרים.  סוכני ביטוח הם מעין אנשי שיווק ומכירה אך אינם מוסמכים ומיומנים דיים בכדי לנתח את הרובד המשפטי של חוזה הביטוח כהלכה ולכן לעיתים במקרים של ספק רצוי להתייעץ עם עו"ד בתחום זה.

 

חוזה שכירות

מחלוקות בנושאי חוזי שכירות הם עניין נפוץ חדשות לבקרים. לכן לפני כל חתימה על חוזה שכירות או חוזה להשכרת דירה יש לקרוא בדקדקנות ובזהירות רבה את מגוון הסעיפים בהסכם השכירות ולוודא שמבינים אותם היטב. בכל מקרה של ספק מומלץ ביותר להתייעץ.

 

חוזה מקרקעין

תחום הסכמי המכר וחוזי המקרקעין הוא עולם שלם בפני עצמו.  החוזה הנפוץ והמוכר ביותר, לאחר חוזי שכירות, הוא הסכם למכירת דירה/קניית דירה (כגון דירת מגורים, דירה מקבלן וכו')

חוזה מתנה או הסכם מתנה

מדובר בסוג מיוחד של חוזה.  בהסכם זה, אין קבלת תמורה – וצד אחד למעשה מעניק לצד השני זכות או הטבה כלשהי באופן חד צדדי.   ככלל, הצד המעניק זכאי לשורה של הגנות כשהחוק העיקרי המסדיר את הסיטואציה נקרא "חוק המתנה", תשכ"ח -1968, והוא מאפשר בנסיבות מסוימות למעניק לחזור בו ממתן המתנה. גם בעת כריתת חוזה מתנה ישנם – כמו תמיד –  מצבים יוצאים מהכלל.

 

ייעוץ בדיני חוזים והסכמים

לרוב, קיימת אפשרות להתייעצות בלבד בנושאי חוזים, מכל הסוגים.  היות שאין חובה (ברוב המקרים) לערוך חוזה באמצעות עו"ד אך כאשר היד אינה משגת ניתן להסתפק, במקרה הצורך בייעוץ כללי, ומשם לפעול על דעת עצמכם, תוך נטילת הסיכונים על הצדדים החתומים על החוזה ביניהם.

 הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם הלקוח מתחום דיני המשפחה אולם גם הוא סוג של חוזה ועורך דין לדיני חוזים בהחלט מוסמך לטפל ולערוך הסכם כזה. לעיתים דווקא עין דקדקנית של מי שעיקר עיסוקי בתחום עריכת החוזים תהיה מדויקת יותר וחדה יותר ביצירת ובניסוח הסכם ממון – ביחס למי שעיקר עיסוקו בתחום הגירושין וכו'.  בהערת אגב נציין כי גם צוואות אינן חוזה, מבחינה רעיונית אך הן בהחלט מסמך שלעו"ד חוזים העוסק בניסוח מסמכים מורכבים יש יתרון מובהק בטיפול בו.

חוזה אחיד

חוזה, לרוב של חברה, מול קהל לקוחות, הכולל תנאים שלא ניתנים לשינוי בסיטואציה סבירה של חתימה עליה (דוגמה קלאסית היא החתמת לקוח על הסכם פתיחת חשבון בנק, מעין חוברת עם מלל צפוף באותיות קטנות, או חוזי סלולאר, אשראי, וכדומה).  בחוזים אחידים הלקוח מוגן, לפחות חלקית, באמצעות חוק החוזים האחידים, תשמ"ג – 1982 והוראות דין נוספות.

מילון מושגים בסיסיים בדיני חוזים:

"כשרות"  –  מי כשר ( = רשאי) לערוך (ולחתום) על חוזה?  –  אדם או תאגיד (חברה, עמותה, קיבוץ, וכו').

תנאי מתלה –  תנאי שהחוזה תלוי בו, שנכנס לתוקף לאחר שהתנאי מתקיים.

תנאי מפסיק –  תנאי שקיומו מפסיק את החוזה ומבטלו.

גמירות דעת –  חתימה על חוזה בשעה שהחותם מקבל עליו את הדברים במלואם, תוך יישוב הדעת.

מסוימות –  פירוט הולם ובהיר של סעיפי החוזה ומרכיביו.

תום לב, ותום לב בחוזים (תו"ל)  – עיקרון עליון בדיני חוזים, לפיו על צד להסכם חוזי להתנהל ביושר ובניקיון כפיים בשעת החתימה והעריכה, וגם בשעת קיום התחייבויותיו במסגרת החוזה.

הסתמכות – כשצד אחד מבצע פעולות תוך הסתמכות על הוראות החוזה או החוזה העתידי. במצבים מסויימים ניתן לקבל פיצויים בשל הסתכמות על חוזה.

ציפייה –  כנ"ל במצבים מסויימים ניתן לזכות בפיצויים על רקע ציפייה המבוססת על חוזה, בעת הפרתו.

הסכם מכללא – בדרך כוללת של התנהגות המעידה בעד עצמה.

אומד דעת הצדדים  –  כיצד הצדדים היו מפרשים את ההסכם.

הלכת אפרופים  – פס"ד מנחה העוסק בדיני חוזים, המהווה את אחד היסודות הפסיקתיים המוכרים בתחום זה.

תרופות / תרופות בשל הפרת חוזה  –  מלשון "ריפוי" (פגמים), דרכים לתקן או לפצות כאשר החוזה מופר.  חוק החוזים מפוצל לשני חלקים עיקריים  –  חלק כללי, וחלק נוסף שעניינו תרופות.

סעדים (סעד בעת הפרת חוזה) –  כיצד ניתן לסייע לצד הנפגע, באמצעות סעד. לדוגמה, לבטל את החוזה, באופן מלא או חלקי, או להעניק לו פיצוי או שיפוי.

הפרה יסודית  –  הפרה חמורה של ההסכם או כזו שהצדדים הסכימו ביניהם שהיא תחשב לחמורה (יסודית). במקרה כזה ניתן לרוב לבטל את החוזה כולו ללא התראה ומתן הזדמנות לצד השני לתקן דרכיו.

עילות לביטול חוזה –  ככלל קיימות ארבע עילות מרכזיות –  טעות, הטעייה, עושק, וכפייה. ההבחנה ביניהם חשובה ולא תמיד פשוטה, ורצוי להתייעץ עם עו"ד טרם העלאת טענה משפטית באחת העילות הנ"ל.

חוזה דרקוני –  מונח שאינו משפטי אך נפוץ בשימוש היומיומי.  'חוזה אחיד מקפח' לעומת זאת הוא כן מושג משפטי, הלקוח מתוך חוק החוזים האחידים, ועוסק בחוזים רבי מלל ו"אותיות קטנות שאיש אינו מבין" ובו תנאים שונים ומשונים הפוגעים באזרח הקטן,   שכמובן חסר היכולת לשנות סעיפים לטובתו בנסיבות ההחתמה הנפוצות.  במקרה כזה המחוקק מאפשר הגנות מסוימות, וסעדים, שמטרתם לאזן ולו באופן חלקי בין יחסי הכוחות.

 


 

  • כל המידע במאמר זה, וכן ביתר המאמרים באתר, הוא לצורך אינפורמציה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני על ידי עו"ד מוסמך או המלצה לפעולה מכל סוג. במידע זה עשויות ליפול טעויות מסוגים שונים, ועל כן כל שימוש שייעשה באופן עצמאי בחומר המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.

 

פוסטים אחרונים

פגיעה בפרטיות מטופל והפרת סודיות רפואית

פגיעה בסודיות רפואית, כשהיא כרוכה בהפצת תמונות מטופלים וצילומי טיפולים רפואיים ברחבי האינטרנט ובטלויזיה נחשבת להפרה חמורה במיוחד של החיסיון הרפואי, ועל כן למטופל קמות שלל עילות תביעה אפשריות. בתי משפט רואים תופעה זו בחומרה רבה, במיוחד בשנים האחרונות עם התעוררות המודעות לנושא.

קרא עוד »

אימות חתימה עורך דין וניסוח תצהירים

תצהיר בכתב הוא מסמך משפטי המהווה, ככלל, מעין עדות הניתנת בשבועה על ידי המצהיר. מדובר במסמך מורכב ורגיש יחסית המצריך בדיקה של תוכנו טרם החתימה עליו ולעיתים בקרה על האספקטים המשפטיים המהותיים העולים ממנו על מנת שלא להכשיל את המצהיר ולסכנו בתוצאות של עדות שקר (גם אם נאמרה בתום לב). בנוסף, על עורך הדין לאמת את חתימת המצהיר ולהזהירו עובר לכך.

קרא עוד »

צור קשר עימנו

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
דילוג לתוכן