רקע קצר על וועדות משמעת אקדמיות

אוניברסיטאות ומכללות הינן גופים הפועלים על פי נהלים מוסדרים. בנוסף לתקנון הרגיל של המוסד ישנו תקנון משמעתי, שהוא לרוב מסמך נפרד המסדיר מצבים שבהם סטודנט/ית חרגו מכללי המוסד האקדמי, את דרכי השיפוט בדין המשמעתי ואת הענישה האפשרית, כולל התייחסות לאופציות ערעור, ועוד.  מדובר בתקנון פתוח שכל סטודנט יכול לעיין בו באופן חופשי, בכל עת.

ההליך בוועדה לרוב מתפצל לשני מסלולים אפשריים –  הודאת הסטודנט –  תוביל להרשעה "אוטומטית" ואז יהא עליו לטעון לעונש, כלומר, להסביר מדוע מגיעה לו ענישה מקלה והתחשבות בנסיבותיו האישיות.

הכחשת העבירה על ידי הסטודנט –  תוביל, מטבע הדברים, להמשך הליך של בירור, הבאת ראיות, עדויות, השמעת טענות וטיעונים וכיוצא באלה.  אם יורשע הסטודנט  – הדיון יעבור, באופן עקרוני, לדיון ביחס לטיעונים לעונש (מדוע יש להקל, כאמור).

חשוב לדעת שבניגוד לבתי משפט שבהם משמשים שופטים מקצועיים בוועדות המשמעת לרוב ה'טריבונל' בוועדה מורכב ממרצים ותיקים במוסד הלימודים, ונתמכות על ידי משפטן או הייעוץ המשפטי של האוניברסיטה או המכללה  –  בדומה לוועדות משמעת אחרות כמו למשל בשירות המדינה או בועדות אתיקה למיניהן.

 

ההליך מוגדר בסופו של דבר כהליך "מעין שיפוטי" ולא הליך "שיפוטי" וככלל ניתן לערער על תוצאותיו בפני ערכאה שיפוטית. למרות שמדובר בהליך שקצת מזכיר הליך פלילי, הסגנון גמיש יותר מאשר בבתי משפט, אין פרוצדורות נוקשות, הגשת מסמכים רבים, תצהירים, תחולה של דיני הראיות וסדרי דין מורכבים.

 

הזכות להליך הוגן בוועדת משמעת אקדמית

הסטודנט ה"נאשם" רשאי באופן כללי לעיין בראיות וללמוד את התיק שהצטבר נגדו טרם הדיון בוועדה.  ייצוג וליווי משפטי על ידי עורך דין מוסמך הוא גם כן זכות קנויה ברוב המקרים, הזכות לערער קיימת, וכן האפשרות לטעון בדיון, לזמן עדים, לחקור אותם ולפרוש ראיות.  הזכות לטיעון  וגם הזכות לערעור קבועות בחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-  2007.

הדיון והעונשים בוועדת משמעת

הדיון בוועדת המשמעת, כמו כל דיון משפטי, עלול להיות בסופו של דבר חוויה מלחיצה, לא נעימה, ובמקרים מסוימים גם ארוע טראומתי.  בנוסף עלולות להיות לתוצאות הוועדה והחלטותיה השפעות ניכרות על המשך הלימודים של הסטודנט, עתידו האישי והמקצועי ושמו הטוב.

מבחינת עונשים לוועדה יש שיקול דעת נכבד; פגיעה ברכוש האוניברסיטה עלולה למשל לגרור סנקציה כספית חמורה. העלבת עובדי מכללה או מרצים, לרבות הפרעה להם, יכולה להחשב להעלבת עובד ציבור מבחינת הוועדה – ולקבל התייחסות מתאימה וחריפה, ואילו העתקה בבחינות או בעבודות (גם ברמת אי עמידה בכללי הציטוט) נחשבת לעתים קרובות לעבירה קשה עם ענישה מחמירה הכוללת הפסקת לימודים לתקופה ממושכת (לכל הפחות).

מיותר לציין כי ביטולי קורסים הם כמעט אוטומטיים מבחינת וועדת המשמעת במקרים כאלו. במיוחד בעידן הזום והקורונה מושם דגש על טוהר הבחינות ומוסד אקדמי לרוב יתפוש מרמה כזו כפגיעה עקיפה ביוקרתו, במוניטין ובאיכות התארים שהוא מנפק, על כל המשתמע בכך.  המדיניות הנהוגה היא של "אפס סובלנות", בכל מקרה, ללא תלות בעבר המשמעתי של הסטודנט.  כמובן שכשמדובר בהרשעה חוזרת צפויה הוועדה להפעיל יד קשה ביותר כלפי הסטודנט.

על מנת לסוור את האוזן, הטלת קנס כספי או פיצויים כספיים הם יחסית שכיחים במיוחד במקרים שבהם הסב התלמיד נזק למוסד. במקרים חמורים יותר גם ביטול שנת לימודים בדיעבד אפשרי. בין השאר במקרים רבים יכולה הוועדה לעכב את קבלת התעודה, לפסול קורסים בהם השתתף הסטודנט או למנוע ממנו לגשת לבחינה המסכמת או לבחינת ביניים;   ישנה אפשרות עקרונית להטיל עבודות שירות. למנוע שימוש במתקנים (כמו ספריות לדוגמה), לפסול קורס חלקית (בחינה/עבודה), להעביר לטיפול המשטרה או להרחיק לתקופה ממושכת ממוסד הלימודים וכו'. כמובן שהגשת קובלנה נגד סטודנט לוועדת המשמעת אינה סוף פסוק, וייצוג יעיל, אסרטיבי ונחוש –  עשוי להטות את הכף ולהוביל לענישה מקלה ולעיתים תכופות לזיכוי מלא בהליך המשמעתי.

 

ערעורים על ועדת המשמעת במוסדות אקדמיים  –  וייצוג עו"ד בהליך הערעור

כאמור, ניתן לערער על החלטה משמעתית של הוועדה. במקרים שבהם הוחלט על עונש כבד הסטודנט יעדיף לעיתים קרובות להגיש ערעור.  גם כאן אפשר ורצוי להעזר בעורך דין ולא להכנס לסיטואציה מעין שיפוטית מורכבת. הליכי ערעור כמעט תמיד מורכבים משמעותית מההליך הרגיל בוועדת המשמעת, ודורשים חשיבה משפטית יצירתית וראייה רחבה של הסיטואציה אחרי שהסטודנט כבר הוגדר כ"אשם" בפני הוועדה הראשונה.

 

פוסטים אחרונים

פגיעה בפרטיות מטופל והפרת סודיות רפואית

פגיעה בסודיות רפואית, כשהיא כרוכה בהפצת תמונות מטופלים וצילומי טיפולים רפואיים ברחבי האינטרנט ובטלויזיה נחשבת להפרה חמורה במיוחד של החיסיון הרפואי, ועל כן למטופל קמות שלל עילות תביעה אפשריות. בתי משפט רואים תופעה זו בחומרה רבה, במיוחד בשנים האחרונות עם התעוררות המודעות לנושא.

קרא עוד »

אימות חתימה עורך דין וניסוח תצהירים

תצהיר בכתב הוא מסמך משפטי המהווה, ככלל, מעין עדות הניתנת בשבועה על ידי המצהיר. מדובר במסמך מורכב ורגיש יחסית המצריך בדיקה של תוכנו טרם החתימה עליו ולעיתים בקרה על האספקטים המשפטיים המהותיים העולים ממנו על מנת שלא להכשיל את המצהיר ולסכנו בתוצאות של עדות שקר (גם אם נאמרה בתום לב). בנוסף, על עורך הדין לאמת את חתימת המצהיר ולהזהירו עובר לכך.

קרא עוד »

צור קשר עימנו

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
דילוג לתוכן