עתירות מתמחים ברפואה, ההסתדרות הרפואית והמועצה המדעית

משרדנו מטפל בתיקי מתמחים ברפואה וסטאז'רים במקצועות הבריאות /  פרא-רפואי, ובכלל זה בדיונים ובהליכים מול ועדות שונות של המועצה המדעית וההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), וסיוע מול נציב פניות המתמחים ברפואה. תקנות הרופאים הנוגעות להתמחות (ובעיקרן תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג- 1973)  מאפשרות כר נרחב יחסית לשיקול דעת של הוועדות הנוגעות לעניין, וכן מקנות […]